Obsługiwać i zarządzać: konwergencja FSM i MWM dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Po raz kolejny firma IFS w przewodniku Gartner Market Guide omówiła wszystkie możliwości funkcjonalne dotyczące oprogramowania do zarządzania pracownikami mobilnymi dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej z 2021 r.

Gartner opublikował przewodnik Gartner Market Guide 2021 dotyczący oprogramowania do zarządzania pracownikami mobilnymi dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
Zawsze z niecierpliwością czekamy na relacje Gartnera, a raport ten nie był wyjątkiem. Zwłaszcza, że był to pierwszy raport analityków IFS od czasu przejęcia Clevest.

Patrząc w przyszłość

Poza szczegółowym wglądem w każdego z dostawców, analityk zbadał również potencjalne przyszłe trendy w tej branży. Szczególnie interesujący był wzrost aktywności na rynku usług użyteczności publicznej odnotowany przez dostawców Field Service Management (FSM). Obejmowało to przejęcia dostawców.

Chociaż ten wzrost aktywności może z pewnością powodować złożoność rynku, zwłaszcza gdy jest przeprowadzany w sposób fragmentaryczny. Zastosowanie podejścia all-inclusive – rzeczywistej konwergencji MWM i FSM – jest naturalnym kolejnym krokiem dla branży.

Koncepcja ta współgra ze strategią konsolidacji możliwości Clevest MWM z wiodącymi na rynku możliwościami IFS w zakresie wspierania usług serwisowych. Pomimo tego, iż są to dwa różne rynki i oferty produktów, konwergencja MWM z FSM zapewni przedsiębiorstwom użyteczności publicznej kompleksowy model zarządzania usługami i operacjami dostarczany na jednej platformie technologicznej.

Zarządzanie usługami w terenie (FSM) i zarządzanie pracownikami mobilnymi (MWM)

Zgodnie z definicją Gartnera, FSM koncentruje się wyraźnie na wynikach związanych z usługami, w tym zarządzaniu, konserwacji i monitorowaniu zasobów w ramach wstępnie zdefiniowanej umowy serwisowej lub konserwacyjnej. Technologia ta pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w zarządzaniu popytem, planowaniu pracy, informowaniu i umożliwianiu technikom sporządzania sprawozdań ze zleceń pracy oraz przeprowadzaniu analiz i integracji.

Jak wspomniano w przewodniku, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej korzystają z technologii MWM w celu zarządzania i optymalizacji działań pracowników w terenie.

FSM umożliwia śledzenie umów dotyczących poziomu usług i związanych z nimi interakcji z klientami, automatyzacji całego procesu i zapewnianiu wyjątkowej obsługi. Chociaż w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej zawsze brano pod uwagę doświadczenie klienta, technologia MWM będąca podstawą rozwiązania koncentruje się głównie na aspektach operacyjnych, takich jak zarządzanie aktywami, wsparcie przy przestojach, instalacja liczników i inne prace konserwacyjne.

Dzięki konwergencji tych technologii możliwości FSM i MWM będą działać wspólnie, zapewniając narzędziu bogatszy, oparty na danych wgląd w wydajny model usług i operacji.

Jedno rozwiązanie

Strategia firmy IFS polegająca na konsolidacji tych możliwości oznacza rozwój usług użyteczności publicznej. Zapewnią one znacznie bardziej zorientowane na klienta środowisko. Model ten pozwoli każdemu przedsiębiorstwu zbudować rozwiązanie, wybierając specyficzne dla branży aplikacje i funkcje hostowane na niezależnej od branży, nagradzanej platformie usługowej IFS.

Dane z działań operacyjnych i usługowych będą udostępniane dwukierunkowo poprzez integrację MWM z systemami informacji o klientach (CIS) oraz z systemami zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Dodatkowe informacje można uzyskać z aplikacji tj. systemy informacji geoprzestrzennej (GIS) i zaawansowane systemy zarządzania dystrybucją (ADMS). Narzędzie korzysta z głębszego, bogatszego modelu danych, zapewniając kompleksowy obraz całej firmy.

Dane FSM

Dane FSM zwiększają możliwości zarządzania zasobami np. technik wielokrotnie obsługuje klienta, aby naprawić ten sam zasób. Dane historii napraw są udostępniane systemowi EAM, który ostrzega użytkowników o awarii zasobu wymagającego wymiany.

Dane MWM

Dane systemu GIS nakładane są na dane usługowe wskazując predykcyjne hotspoty. Dzięki temu można określić, że lokalizacja jest terenem bagiennym o wysokiej temperaturze i wilgotności, co zapewnia ważny kontekst geoprzestrzenny dla ogólnej analizy.

Poprzez posiadanie jednego rozwiązaniu FSM/MWM redukowane są koszty, które byłyby znacznie większe gdyby stanowiły oddzielne rozwiązania.

Następne kroki

Cieszymy się, że możemy przewodzić wysiłkom w zakresie konwergencji technologii MWM i FSM dla organizacji użyteczności publicznej na całym świecie. Ten połączony model usług i operacji jest ważny, ponieważ rozpoznaje i wspiera istniejące wzajemne powiązania między zarządzaniem usługami i pracownikami w terenie.

Udostępnij:

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem danych osobowych jest Delegate IT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450. Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Tobą i w celu, dla którego zostały nam udostępnione – przygotowanie oferty, odpowiedzi na zapytanie, sporządzenie umowy. Więcej informacji znajdziecie w Polityce prywatności. 

Więcej informacji: