Platforma B2B

Wymiana informacji z otoczeniem biznesowym

Dzięki automatyzacji procesów wsparcia sprzedaży, możliwe staje się swobodne komponowanie zamówień
z dostępnej, dedykowanej oferty, przeglądanie dostępności towarów oraz bieżących rozliczeń.

  • Zwiększenie sprzedaży dzięki usprawnieniu zarządzania zamówieniami oraz ofertami handlowymi
  • Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby Klienta w ramach realizacji głównych procesów obsługi
  • Ograniczenie czasu i kosztów związanych z przygotowywaniem ofert
  • Redukcja kosztów związanych z informowaniem o akcjach marketingowych i promocjach
  • Przyspieszenie transferu informacji biznesowej
  • Zmniejszenie ilości nieuregulowanych w terminie płatności dzięki sprawnej wymianie informacji

Maksymalnie uproszczona obsługa dzięki integracji z systemem ERP