MES
Pełna wiedza o zdarzeniach produkcyjnych

Czasy, gdy produkcja odpowiedniej ilości „ton na godzinę” wystarczała dla osiągania wysokich zysków już minęły. Teraz liczą się elastyczność i efektywność, które niezwykle trudno pogodzić. Wydajność słabo łączy się z elastycznością, a Klienci coraz częściej chcą dedykowanego produktu, prawie takiego samego jak ten, który już mamy, ale jednak innego. Krótkie serie produkcyjne i duża zmienność kolejności produkcji to zmora planistów i kierowników produkcji. Przy źle mierzonych wydajnościach elastyczność jest prawie nieosiągalna. Pomocą w takich przypadkach może być system MES, który pozwala na weryfikację i korektę planów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

MES (Manufacturing Execution System) to profesjonalne narzędzie do zaawansowanego zarządzania produkcją. Pomaga kontrolować wydajność procesu produkcyjnego i łatwo ustalać kolejność realizowanych zleceń tak, aby osiągnąć jak najwyższy wskaźnik OEE oraz zrealizować produkcję na czas. Wszystkie zasoby znajdują się pod stałą kontrolą. Wielowymiarowa analiza wydajności i dostępności pozwala na szybką ocenę wykorzystania każdego zasobu, a ewidencja zdarzeń produkcyjnych w czasie rzeczywistym pozwala na szybką weryfikację planów względem rzeczywistości produkcyjnej. Prosto i szybko zaplanujesz, zweryfikujesz i skorygujesz plany produkcyjne, a także zwizualizujesz plan produkcji dla każdego zasobu, gniazda czy pracownika. Zidentyfikujesz niewykorzystane zasoby i czas, a dzięki temu otrzymasz możliwość zoptymalizowania swojego procesu, zminimalizowania strat i zmaksymalizowania swoich zysków.

Modelowa realizacja procesu produkcyjnego