Rola technologii w kształtowaniu zielonej przyszłości.

Smartfony. Media Społecznościowe. Wirtualna Rzeczywistość. Sztuczna Inteligencja.

Niezależnie od tego, czy  kochasz czy nienawidzisz, technologia odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym życiu. Bez względu na to, czy korzystamy z słuchawek, używamy telefonu komórkowego, słuchamy muzyki czy korzystamy z nawigacji GPS w samochodzie, stale czerpiemy korzyści z nowoczesnych udogodnień. Technologia XX wieku, szczególnie mechanizacja i inne procesy przemysłowe, wprowadziły nas w erę klimatyczną. Czy dane i transformacja cyfrowa XXI wieku mogą pomóc nam z niej wyjść?

Firma DELEGATE na co dzień wdraża system IFS w polskich firmach. Jako firmy partnerskie chcemy przedstawić w jaki sposób  staramy się dbać o ludzi, środowisko i tworzyć lepszą rzeczywistość w wokół nas – dzięki technologii. 

Sophie Graham,  dyrektor ds. ESG (środowiska, spraw społecznych i zarządzania), uważa, że technologia jest istotnym czynnikiem umożliwiającym zmiany, które mają nam pomóc w rozwiązywaniu problemów systemowych, takich jak zmiana klimatu. „Firmy technologiczne mają rolę do odegrania w transformacji przedsiębiorstw na bardziej zrównoważone, a wraz z rosnącą agendą ESG i oczekiwaniami interesariuszy w tej przestrzeni istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na takie wsparcie”.

IFS dokłada wszelkich starań, aby zrównoważony rozwój nie był tylko sloganem marketingowym. To nie oznacza, że marka i marketing są wykluczone – udowodniono, że konsumenci pragną czuć, że mają wpływ na swoje wybory zakupowe. Zrównoważony rozwój, w najbardziej cynicznym rozumieniu, jest mądrym wyborem z punktu widzenia interesów handlowych – jest to coś, co powinno być celebrowane nie tylko ze względów biznesowych, ale również jako krok we właściwym kierunku.

Trzy filary IFS

Wartości, kultura i model biznesowy firmy IFS są powiązane z naszą wizją zapewniania klientom najlepszych możliwych doświadczeń. Nasza roadmapa obejmuje stopniowe podejście oparte na trzech filarach, które mają na celu wywieranie pozytywnego wpływu na nasze własne działania biznesowe, klientów i całą branżę.

  1. Działalność

Jako duży pracodawca firma IFS zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponosi w ramach własnej działalności. Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, firma IFS zidentyfikowała kilka obszarów, na których skupi się bardziej, aby osiągnąć większy wpływ:

Edukacja

Program edukacyjny IFS zapewnia stypendia, dotacje, sprzęt informatyczny oraz praktyczną wiedzę poprzez staże i mentoring dla studentów. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy rozszerzyć program na 150 instytucji na całym świecie.

Emisja CO2

Poprzez program uruchomiony w 2019 roku firma IFS zobowiązała się do częściowego zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez konsolidację nieruchomości i poprawę ich właściwości ekologicznych. Od połowy 2019 roku do chwili obecnej firma IFS zmniejszyła ślad swoich nieruchomości na całym świecie o 9,5% i zmniejszyła flotę pojazdów o 86% w porównaniu do roku 2019.

Filantropia

Firma IFS jest liderem i współpracuje z Fundacją IFS w celu poprawy jakości życia ludzi w obszarach wiejskich na Sri Lance, zajmując się zdrowiem, wodą i sanitacją, edukacją oraz gospodarką, co prowadzi do samowystarczalnej społeczności.

Wolontariat

Firma IFS zachęca ludzi do wprowadzania zmian poprzez promowanie “mentalności wpływu” poprzez wolontariat: wszyscy pracownicy mają możliwość poświęcenia jednego dnia pracy w ciągu roku na wsparcie wybranej przez siebie akcji charytatywnej. W 2023 roku chcemy, aby nasi pracownicy wniesli wkład równy trzem lata pracy.

W ten sposób firma IFS nieustannie poszukuje sposobów zwiększania świadomości pracowników i wkładania wysiłków w zrównoważony rozwój. Wprowadzimy ramy, które pobudzają myślenie i zaangażowanie ludzi. Ramy te będą określać, w jaki sposób firma umożliwia swoim pracownikom indywidualny wpływ na zrównoważony rozwój i oceniać stopień, w jakim IFS efektywnie angażuje swoich pracowników w wdrażanie strategii mentalności wpływu.

Różnorodność i zarządzanie

Firma IFS ustawiła wysoki standard w porównaniu do swoich konkurentów w branży pod względem różnorodności pracowników. Na przykład kobiety stanowią 34% zatrudnionych w firmie, co stanowi 9% powyżej średniej branżowej dla technologii. Firma IFS zawsze przestrzegała praw człowieka i zasady antydyskryminacji.

  1. Branża jako całość

Aby zwiększyć świadomość dotyczącą znaczenia zrównoważonego rozwoju na makroskali i pomóc poprawić nasze podejście do zrównoważonego rozwoju, IFS podjął w ciągu ostatniego roku dwie istotne decyzje. Pierwszą z nich było mianowanie Sophie Graham na stanowisko Globalnego Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju (ESG), a drugą było opublikowanie naszego globalnego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Częścią walki jest podnoszenie świadomości i mobilizacja “wojowników ekologicznych”, aby dołączyli do powszechnej walki o ocalenie planety.

Kwestia odpowiedzialności za ratowanie planety jest starym sporem: odpowiedzialność leży po stronie trzech głównych graczy: rządu, konsumentów oraz firm/branż. Każda z tych stron może wpływać na naszą przyszłość poprzez edukację, moc i wpływ. Ogromna skala wpływu, jaką korporacje mają na zdrowie naszej planety, sprawia, że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest naszym najlepszym atutem w walce ze zmianami klimatu.

Czym może się pochwalić oprogramowanie IFS?

“Wspólnie dla Planety” (ang. ‘Together for the Planet’) lub “Technologia dla Planety” (ang. ‘Tech for the Planet’) zostało uznane za hasło przewodnie przez ONZ na konferencji COP26. Oprogramowanie IFS oraz sektor technologiczny jako całość dzielą się odpowiedzialnością za tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości.

Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw inwestycji jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Jako firma technologiczna, IFS musi dążyć nie tylko do uczynienia swojego biznesu bardziej zrównoważonym, ale także rozważać, w jaki sposób nasze produkty i usługi pomagają naszym klientom stać się bardziej ekologicznymi.

W marcu 2021 roku IFS wprowadziło na rynek IFS Cloud – jedną platformę, którą nasi klienci mogą wdrażać na własnym terenie lub w chmurze w sposób modułowy, wykorzystując najnowocześniejszą i najbardziej efektywną technologię, aby zmniejszyć wymagania dotyczące przetwarzania danych i przechowywania. Kiedy system jest wdrożony w chmurze, na przykład w Microsoft Azure, IFS Cloud jest o 79% bardziej energooszczędny niż dotychczasowe rozwiązania. Samo przechowywanie jest o 71-79% bardziej energooszczędne w porównaniu do równoważników przechowywanych w tradycyjnych centrach danych przedsiębiorstwowych.

Z uwagi na potrzebę monitorowania, zarządzania i raportowania dotyczącego własnych celów i zobowiązań związanych z zrównoważonym rozwojem przez wielu klientów, w 2021 roku IFS wprowadziło również nowy moduł w ramach IFS Cloud specjalnie do raportowania zarządzania zrównoważonym rozwojem: IFS Sustainability Hub. Aplikacja umożliwia śledzenie postępów i zgodności wśród zespołów, umożliwiając menadżerom szybkie zidentyfikowanie ewentualnych luki lub zobaczenie, gdzie może być potrzebne dodatkowe wsparcie. Zapewnia ona przejrzystość niezbędną do wykazania konkretnych postępów w realizacji określonych celów biznesowych lub audytów wewnętrznych zgodnie z wcześniej uzgodnionymi działaniami lub celami.

  1. Klienci

Wykorzystywanie technologii w poprawianiu zrównoważonego rozwoju nie tylko naszych własnych operacji, ale także naszych klientów, jest jednym z naszych głównych celów. W październiku 2022 roku IFS ogłosił zwycięzców drugiej corocznej edycji Nagród Zrównoważonego Rozwoju “Change for Good”, które doceniają postępy naszych klientów w osiąganiu celów ESG:

Jednym z wyjątkowych przykładów jest Volvo Group, która zdobyła nagrodę “Najlepsze wykorzystanie technologii IFS”. Cykliczność jest brana pod uwagę we wszystkim, co robi Volvo, a proces remanufacturingu w firmie jest uważany za ważny sposób zarządzania zasobami. Rozwiązania IFS odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu tym procesem, który został zrewolucjonizowany, aby skupić się zarówno na zrównoważonym rozwoju środowiskowym, jak i gospodarce cyrkularnej.

Technogroup, przy pomocy systemu ERP IFS, serwisuje i sprzedaje odnowiony sprzęt, dając drugie życie odrzuconym komponentom. Matka spółka, Evernex, obliczyła, że około 15% wszystkiego sprzętu przekazywanego jako odpady IT nadaje się do ponownego użycia. Na całym świecie dostarcza się ponad 235 000 części zamiennych, podczas gdy ponad 50 000 komponentów trafia do magazynu części zamiennych poprzez recykling i jest ponownie instalowanych w centrach danych każdego roku. Spośród pozostałych 85%, 93% jest recyklingowane i przekształcane w surowce wtórne.

Cape Air zdobyła nagrodę w kategorii “Transformacja w kierunku zrównoważonego biznesu”. Amerykańska linia lotnicza, która operuje 104 samolotami na północnym wschodzie i środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, w stanie Montana oraz na Karaibach, odpowiedzialnie podchodzi do przyszłości lotnictwa o niskiej emisji węgla. Firma jako jedna z pierwszych zainstalowała panele fotowoltaiczne PV w swojej siedzibie i obecnie (w 2022 roku) generuje 625 000 kWh rocznie. Panel komentuje: “Cape Air to doskonały przykład firmy, która łączy odpowiedzialność korporacyjną z osobistą odpowiedzialnością za zrównoważony rozwój. To podejście naprawdę przynosi efekty, ponieważ przekazuje wyraźny komunikat dla wszystkich”.

Ludzie i planeta

Znalezienie równowagi między ludźmi a planetą to to, co czyni zrównoważony rozwój i zrównoważony biznes tak istotnym. Ludzie mogą być przyczyną zanieczyszczeń, ale są niewątpliwie również rozwiązaniem. Jako firma technologiczna, której cały ekosystem opiera się na elektryczności do zasilania swoich systemów, IFS jest jednocześnie odpowiedzialne i zobowiązane do odegrania swojej roli w dostarczeniu rozwiązania dla kryzysu klimatycznego.

Globalne przesunięcie na rozwiązania zielone, takie jak IFS Cloud, oraz lokalna zmiana na odnawialną energię, a także zdolności, efektywność logistyczna i planowanie, które nasze systemy CRM oferują w branży motoryzacyjnej, energetycznej i spożywczej, by wymienić tylko kilka, sprawiają, że IFS – i sektor technologiczny jako całość – są pionierami w drodze do bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

Tekst powstał na podstawie: https://bit.ly/3J8t6tE

Udostępnij:

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem danych osobowych jest Delegate IT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450. Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Tobą i w celu, dla którego zostały nam udostępnione – przygotowanie oferty, odpowiedzi na zapytanie, sporządzenie umowy. Więcej informacji znajdziecie w Polityce prywatności. 

Więcej informacji: