Gartner: IFS zapewnia pełne wsparcie branży użyteczności publicznej

Firma IFS w pełni zapewnia wszystkie możliwości funkcjonalne przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, które zostały ujęte w Przewodniku Rynkowym Gartner 2020 dotyczącym Systemów Zarządzania Pracownikami Mobilnymi

Od sześciu lat firma Gartner umieszcza Clevest, firmę stanowiącą część IFS, w Przewodniku Rynkowym dla Systemów Zarządzania Mobilną Siłą Roboczą, zwracając uwagę na dużą liczbę klientów tych usług.

Clevest od 15 lat koncentruje się wyłącznie na sektorze usług użyteczności publicznej, szczególnie w zarządzaniu mobilną siłą roboczą i zaawansowanym wdrażaniu sieci. Większość jej klientów od dziesięcioleci dostarcza społecznościom energię elektryczną, wodę i gaz, nic więc dziwnego, że skomplikowana, starsza infrastruktura jest często ich największym wyzwaniem. Nawet dziś zdarza się, że załogi podczas pracy w terenie polegają na papierowych mapach i papierowych raportach. Technologia zarządzania mobilną siłą roboczą pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej digitalizować i modernizować ich infrastrukturę, zapewniając pracownikom mobilnym narzędzia i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą pracować wydajnie i bezpiecznie

Clevest od dawna koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań do zarządzania pracownikami mobilnymi i zaawansowanego wdrażania sieci dla sektora energetycznego. Natomiast firma IFS skupiała się na opracowywaniu rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i zarządzania usługami terenowymi.

Teraz, jako jednostka połączona z IFS, zasięg działania Clevest obejmuje wszystkie możliwości funkcjonalne zawarte w przewodniku Gartner Market Guide for Mobile Workforce Management Systems for Utilities, wraz ze szczegółowymi kategoriami badań raportu:
-Dystrybucja możliwości funkcjonalnych
-Przypadki użycia z podziałem na dostawców
-Przychody MWM według regionu geograficznego

Rok zakłóceń

Najnowszy raport ma szczególne znaczenie podczas pandemii, jak zauważył Gartner w raporcie: „wpływ COVID-19 na pracę zdalną zmusza przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do oceny systemów zarządzania pracownikami mobilnymi w celu zarządzania działaniami związanymi z aktywami i optymalizacją personelu terenowego w zakresie wsparcia i dostarczania szerokiego spektrum prac terenowych. Ten przewodnik zawiera informacje dla dyrektorów IT ds. Mediów na temat kierunków rynkowych i dostawców ”.

Chociaż byliśmy na wcześniejszym etapie pandemii, gdy raport został opublikowany, analityk Gartner wstępnie zauważył niedawne skutki COVID-19 jako kluczowe spostrzeżenie w swoich badaniach. Chociaż pandemia przyspieszyła potrzebę wsparcia zdalnej siły roboczej, wielu dostawców mediów już podążało tą drogą.

Teren staje się biurem

Jeszcze przed pojawieniem się COVID-19 znaczna część sektora użyteczności publicznej zamierzała zmodernizować istniejącą infrastrukturę, przechodząc z operacji papierowych i telefonicznych na technologie cyfrowe i mobilne. Te postępy zapewnią pracownikom możliwość reagowania w czasie rzeczywistym na wydarzenia w terenie i podejmowania świadomych decyzji w danym momencie.

Jednak najbardziej znaczący wpływ na branżę użyteczności publicznej – nawet przyćmiewający pandemię, ma niszczycielski wpływ zmiany klimatu na środowisko. Załogi polowe znalazły się pierwszej linii radzenia sobie z dzikimi pożarami, katastrofalnymi powodziami i potężnymi burzami. Obecnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej stoją przed coraz większą presją, aby chronić pracowników i społeczności, którym służą – jednocześnie minimalizując zakłócenia w świadczeniu usług.

W rezultacie zauważyliśmy, że zarządzanie nagłymi zdarzeniami stało się kluczową funkcją dla większości naszych klientów. Mobilni pracownicy muszą być sprawni i odporni, z dostępem do danych w czasie rzeczywistym, aby mogli reagować się w razie potrzeby oraz pracować tak bezpiecznie i wydajnie, jak to tylko możliwe.

Warunki konieczne do osiągnięcia tego wyniku pojawiają się jako wyłaniające się wymagania w przewodniku 2020. Wymagania te mają kluczowe znaczenie dla sprostania połączonym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i globalną pandemią, przy jednoczesnej ochronie pracowników. Lista zawiera:
-Bezpieczeństwo personelu terenowego
-Udoskonalanie działań związanych z zarządzaniem aktywnościami
-Znaczenie współpracy i widoczności w terenie
-Efektywność usług lokalizacyjnych i wyznaczania tras załóg.

Prognozy badawcze dotyczące przyszłości branży

Uważamy, że badania przeprowadzone przez firmę Gartner w tej dziedzinie są nieocenione. Patrząc na ostatnie lata, przewodnik rynkowy zawiera szczegółowe informacje i dokładne prognozy, zapowiadając, co czeka branżę. Jednak rzadko zdarza się, aby w branży zaszły tak znaczące zmiany w ciągu jednego roku.

Zgodnie z naszym podejściem, w przewodniku rynkowym 2020 krytyczne kwestie są zgodne z najlepszymi praktykami podczas oceny każdej nowej platformy technologicznej. Obejmują one łatwość integracji i kompatybilność z istniejącymi systemami, wiedzę specjalistyczną dostawcy (z naciskiem na przyszłą “mapę drogową” produktu), zgodność z celami organizacji i inne kwestie. Ta wskazówka nie ulegnie zmianie.

Istnieje jednak duża szansa, że przewodnik rynkowy 2021 może wyglądać zupełnie inaczej. W oparciu o miniony rok wytyczne dla branży użyteczności publicznej mogą się zmienić, kładąc nacisk na wsparcie mobilności i modeli pracy zdalnej, w szczególności przejście na technologie cyfrowe i mobilne. Zdrowie i bezpieczeństwo siły roboczej również może być traktowane priorytetowo, w tym wdrażanie aplikacji do zarządzania zdrowiem, które usprawniają procesy oceny i testowania zdrowia pracowników.

Z niecierpliwością czekamy na dalsze spostrzeżenia firmy Gartner na temat tego, co czeka organizacje użyteczności publicznej.

Udostępnij:

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem danych osobowych jest Delegate IT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450. Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Tobą i w celu, dla którego zostały nam udostępnione – przygotowanie oferty, odpowiedzi na zapytanie, sporządzenie umowy. Więcej informacji znajdziecie w Polityce prywatności. 

Więcej informacji: