Optymalizacja Planowania i Harmonogramowania.

W dziedzinie zarządzania obsługą terenową strategiczne planowanie i efektywne alokowanie zasobów stanowią filary, które podtrzymują efektywność operacyjną i zadowolenie klientów. Podczas gdy koncepcja Optymalizacji Planowania i Harmonogramowania (OPH) tradycyjnie była kojarzona z większymi zespołami i dużymi wolumenami umów, jej siła sięga daleko poza takie ramy, docierając nawet do scenariuszy z mniejszym wolumenem obsługi. W tym […]