data ostatniej modyfikacji:10.04.2019

Postanowienia ogólne

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym stroną internetową www.delegate.pl jest Delegate IT sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników serwisu www.delegate.pl.

Polityka prywatności służy jako pomoc w  zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Dane Osobowe.  To dane o Tobie; oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO, a zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez Delegate IT sp. z o.o.;

Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do przeprowadzenia dla Ciebie skutecznej transakcji zakupu biletów bądź usprawniają kontakt między nami;

Serwis. To strona dostępna pod adresem www.delegate.pl;

RODO.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Jakie dane gromadzimy i w jaki celu?

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej bądź aplikowanie na stanowisko pracy;
  • Formularz kontaktowy. W zakładce naszego Serwisu pod nazwą „KONTAKT” znajduje się formularz za pomocą którego, masz możliwość skontaktowania się z nami w zakresie świadczonych przez nas usług, podając: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Tak podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem administratora.
  • Oferty pracy. W naszym serwisie, w zakładce oznaczonej jako „PRACA”, znajdują się aktualne rekrutacje. Zainteresowane osoby mają możliwość aplikowanie na wymienione stanowiska. Tak pozyskane dane wykorzystujemy w celu rekrutacji.
 2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej – wśród nich mogą być:
  • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
  • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
  • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Więcej o tym przeczytasz poniżej w punkcie pn. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Tobie usług.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Dane osobowe przekazane w celu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres wskazany w klauzuli zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Klientów Delegate IT sp. z o.o. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

Jakie przysługują Ci prawa?

To Ty, jako użytkownik naszego serwisu decydujesz o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili masz prawo do:

 1. Dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 3. Do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 1. Ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych   w następujących przypadkach:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 2. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 3. Do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Wizyta w naszym serwisie internetowym wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Używamy ciasteczek, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzyć anonimowe statystyki strony www – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.
Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

 

Zmiany w tej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

 

Masz pytania w zakresie przetwarzania Twoich danych?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres: rodo@delegate.pl