SZKOLENIE SQL + PL/SQL W IFS APPLICATIONS.

Celem szkolenia z SQL i PL/SQL jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do
efektywnego programowania zaawansowanych procedur i funkcji w kontekście bazy danych Oracle,
a przede wszystkim w kontekście Aplikacji IFS. Na szkoleniu się skupiamy na przekazaniu wiedzy z
budowy konstrukcji pakietów bazodanowych i funkcji używanych w Aplikacji IFS.
Szkolenie jest prowadzone w postaci warsztatowej gdzie uczestnik ma możliwość wykonywać
wszystkie ćwiczenia wraz z prowadzącym i pracować z wzorcami które są używane w Aplikacji IFS.

PRZYKŁADOWA AGENDA

• Wprowadzenie teoretyczne i podstawowe definicje SQL
o Instalacja PL/SQL Developer
o Połączenie do Oracle IFS Applications
o Zapytania SQL (na przykładzie IFS)
o INNER JOIN, OUTER JOIN, FULL JOIN
o Tabele, widoki, zdarzenia
o DDL, DML, DCL (Role, uprawnienia), TCL (transakcje)
• Wprowadzenie teoretyczne i podstawowe definicje PL/SQL
o Pakiety, procedury, funkcje
o Wyjątki
o Kursory, pętle
o Struktura pakietów bazodanowych IFS
o Kluczowe konstrukcje używane w IFS
o Tworzenie obiektów i zarządzanie obiektami IFS

WYMAGANIA BAZOWE WOBEC UCZESTNIKÓW

Podstawowa znajomość programowania (pętle, warunki, zmienne)Rozumienie czym jest Relacyjna Baza Danych w tym Oracle RDBMS

 
50%

Nowości

Staramy się, żeby podczas naszych szkoleń 50 % programu opierało się na nowościach!

40%

Zwiększenie wydajności

Zwiększ wydajność raportowania w Aplikacji IFS o 40% dzięki naszym szkoleniom!

35%

Efektywność

Przewidujemy, że dzięki wiedzy i umiejętnością zdobytym podczas szkoleń możesz zwiększyć efektywność swojej pracy nawet o 35%.

Gotowi do startu?

Czekamy na Was w Akademii DELEGATE!