SZKOLENIE IFS REPORTING

Główne założenie szkolenia – to przekazanie wiedzy z tworzenia raportów Operacyjnych od podstaw
w środowisku systemu ERP IFS Applications.
Szkolenie jest prowadzone w postaci warsztatowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada
umiejętność utworzenia od podstaw nowego raportu operacyjnego w Aplikacji IFS. 

PRZYKŁADOWA AGENDA

Wprowadzenie teoretyczne do raportowania w Aplikacji IFS
o Raporty Operacyjne
o Raporty Podręczne
• Instalacja narzędzi do tworzenia raportów IFS
o IFS Developer Studio
o IFS Report Designer
• Przygotowanie raportu Operacyjnego od podstaw
o Omówienie konkretnego use case (specyfikacja)
o Modelowanie w IFS Developer Studio
o Generowanie plików raportu i instalacja na środowisku IFS
o Omówienie pakietu bazodanowego i przygotowanie kursorów
o Przygotowanie nowego szablonu w IFS Report Designer
• Import nowego raportu do Aplikacji IFS
o Nadanie uprawnień
o Przetestowanie raportu
• Tłumaczenia.

WYMAGANIA BAZOWE WOBEC UCZESTNIKOW:

Podstawowa znajomość programowania (pętle, warunki, zmienne i td.),

Rozumienie czym jest Relacyjna Baza Danych w tym Oracle RDBMS,

Programowanie SQL i PL/SQL na poziomie średniozaawansowanym.

Gotowi do startu?

Czekamy na Was w Akademii DELEGATE!