Szkolenia IFS 10 Development

Główne założenie szkolenia – to przekazanie wiedzy jako kilkudniowe szkolenie w formie
warsztatowej. Szkolenie z większym naciskiem na ćwiczenia z bardzo krótkim omówieniem teorii.
Skupiamy się na oprogramowaniu konkretnego Use Case (przypadku użycia), pracy z narzędziami,
wykonanie tłumaczeń i pracy z repozytorium, czyli skupiamy się na najbardziej przydatnych
elementach programowania w IFS. 

Warsztat przebiega w postaci realizacji ćwiczeń przez prowadzącego i dodatkowo poprzez
samodzielną pracę uczestników. Prowadzący zleca wykonanie poszczególnych zadań uczestnikom
szkolenia w celu zdobycia praktyki i wypracowania doświadczenia w pracy z narzędziami i aplikacją.
Prowadzący na bieżąco wyjaśnia wszystkie realizowane kroki w programowaniu, skupia się na
trudniejszych momentach i tłumaczy sposoby na rozwiązywanie problemów. Przekazywana wiedza
jest zbudowana w dużej mierze na wypracowanych dobrych praktykach programowania pod
Aplikację IFS.

PRZYKŁADOWA AGENDA

• Krótka prezentacja i omówienie koncepcji IFS Cloud
o Architektura
o Technologia
o Wymagania
• Dostęp do wiedzy i materiałów
• Instalacja narzędzi i konfiguracja środowiska roboczego
• Obsługa repozytorium Git
• Omówienie UseCase (specyfikacja)
• Programowanie IFS Base Server Development
• Programowanie IFS Cloud Aurena Development
o Tworzenie formatek
o Dodawanie do Drzewka Nawigatora
o Przejście między formatkami
o Debugowanie
o Kluczowe kontrolki w Aplikacji IFS
• Samodzielne ćwiczenia w trakcie szkolenia
• Modyfikacje istniejących formatek i istniejących obiektów Aplikacji IFS
• Tłumaczenia
• Programowanie RESTful ODATA API
• PLSQL Access Provider
• Test/Egzamin (praca indywidualna)

WYMAGANIA BAZOWE WOBEC UCZESTNIKOW:

Podstawowa znajomość programowania (pętle, warunki, zmienne i td.),

Rozumienie czym jest Relacyjna Baza Danych w tym Oracle RDBMS,

Programowanie SQL i PL/SQL na poziomie średniozaawansowanym.

Gotowi do startu?

Czekamy na Was w Akademii DELEGATE!