IFS CUSTOM OBJECTS.

Główne założenie szkolenia – to przekazanie wiedzy z tworzenia obiektów w warstwie konfiguracji,
czyli Custom Objects.
Szkolenie jest prowadzone w postaci warsztatowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada
umiejętność utworzenia od podstaw kluczowych typów Custom Obiektów, wraz z programowaniem
niezbędnych części w Aplikacji IFS.o API w Aplikacji IFS Cloud.

PRZYKŁADOWA AGENDA

• Wprowadzenie teoretyczne do tworzenia Custom Objects w Aplikacji IFS
• Utworzenie podstawowych Custom Obiektów na podstawie konkretnego Use Case
• Kluczowe i główne Obiekty w Aplikacji IFS
• Modyfikacja Custom Obiektów
• Customization Best Practice

Gotowi do startu?

Czekamy na Was w Akademii DELEGATE!