Szkolenie Migracja Danych

Administracja systemem IFS Cloud

Zapoznanie się możliwościami systemu dotyczącymi tematu migracji danych, typach migracji. 

najważniejsze infromacje

Przeznaczenie szkolenia:
Szkolenie skierowane do pracowników działów IT, administratorów systemów, użytkowników końcowych, analityków, managerów, kierowników.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Zaznajomienie się z podstawowymi informacjami odnośnie tworzenia zadań migracji danych, wykonywanie migracji wprowadzanie danych do systemu z pliku, zbiorcze zmiany na stronach/kartotekach za pomocą narzędzia migracji danych.
Wymagania i oczekiwane przygotowanie słuchaczy od uczestników:                                      oczekujemy wiedzy praktycznej z zakresu podstawowych funkcjonalności baz danych Oracle, tworzenia podstawowych zapytań SQL (select, update), znajomość obiektów bazy danych (tabele, widoki),obsługa MS Excel.
Wymagane narzędzia:
Pakiet Microsoft Office, SQL Developer.

AGENDA

Gotowi do startu? Czekamy na Was w Akademii DELEGATE!