INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Administracja systemem IFS Cloud

Zapoznanie się i poruszanie po systemie IFS Cloud, wyjaśnienie elementów wchodzących w
skład systemu, omówienie dodatków, strony głównej, logowanie się do systemu, praca z
wykresami, listami, tabelami, rekordami, nawigacja i wyszukiwanie.

Najważniejsze informacje.

Przeznaczenie szkolenia:
Szkolenie skierowane do wszystkich użytkowników końcowych
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Zaznajomienie się z podstawowymi informacjami odnośnie interfejsu systemu IFS, poruszanie
się po stronach, zakładkach, sekcjach, nawigatorze. Uzyskanie wiedzy oraz praktycznych
umiejętności z zakresu podstawowych działań w systemie oraz indywidualnych ustawień
Wymagania i oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Od uczestników oczekujemy podstawowej wiedzy odnośnie pracy z komputerem
Wymagane narzędzia:
Pakiet Microsoft Office

PRZYKŁADOWA AGENDA

• Krótka prezentacja i omówienie koncepcji IFS Cloud
o Architektura
o Technologia
o Wymagania
• Dostęp do wiedzy i materiałów
• Instalacja narzędzi i konfiguracja środowiska roboczego
• Obsługa repozytorium Git
• Omówienie UseCase (specyfikacja)
• Programowanie IFS Base Server Development
• Programowanie IFS Cloud Aurena Development
o Tworzenie formatek
o Dodawanie do Drzewka Nawigatora
o Przejście między formatkami
o Debugowanie
o Kluczowe kontrolki w Aplikacji IFS
• Samodzielne ćwiczenia w trakcie szkolenia
• Modyfikacje istniejących formatek i istniejących obiektów Aplikacji IFS
• Tłumaczenia
• Programowanie RESTful ODATA API
• PLSQL Access Provider
• Test/Egzamin (praca indywidualna)

Gotowy do startu?

Czekamy na Ciebie w Akademii DELEGATE!