IFS BUSINESS REPORTING

Główne założenie szkolenia – to przekazanie wiedzy z użytkowania mechanizmów Business
Reporting w Aplikacji IFS.
Szkolenie jest prowadzone w postaci warsztatowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada
umiejętność instalacji odpowiednich narzędzi, połączenia do aplikacji IFS i budowania nowych
matryc do wykorzystania w Business Reporting

Szkolenie

Przykładowa Agenda

Wprowadzenie teoretyczne do raportowania w Aplikacji IFS
o Raporty Operacyjne
o Raporty Podręczne
o Raportowanie Analityczne
• Instalacja narzędzi do tworzenia raportów IFS
• Przygotowanie i wykorzystywanie Data Mart
• Fakty i wymiary
• Zbudowanie raportu od podstaw
• Import nowego raportu do Aplikacji IFS
o Nadanie uprawnień
o Przetestowanie raportu

50%

Nowości

Staramy się, żeby podczas naszych szkoleń 50 % programu opierało się na nowościach!

40%

Zwiększenie wydajności

Zwiększ wydajność raportowania w Aplikacji IFS o 40% dzięki naszym szkoleniom!

35%

Efektywność

Przewidujemy, że dzięki wiedzy i umiejętnością zdobytym podczas szkoleń możesz zwiększyć efektywność swojej pracy nawet o 35%.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach z IFS.