Główny Księgowy/ Główna Księgowa

Opis stanowiska

 • Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym oraz formalnym,
 • Comiesięczne zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Odpowiedzialność za poprawność rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT i innych obowiązujących),
 • Dekretacja faktur kosztowych, sprzedażowych oraz innych dokumentów,
 • Sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu, instytucji finansowych i organów administracji publicznej,
 • Uzgadnianie zapisów księgi głównej z księgami pomocniczymi,
 • Prowadzenie bieżącej analizy i weryfikacja zapisów kont księgowych zapewniając ich prawidłowość
 • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji księgowej,
 • Rozliczanie rozrachunków, uzgadnianie sald,
 • Rejestrowanie aktywności w systemie klasy ERP,
 • Kontrola nad księgowaniem wyciągów bankowych,
 • Rozwiązywanie problemów księgowo – podatkowych,
 • Współpraca z doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi, urzędami skarbowymi i innymi organami administracji publicznej,
 • Przygotowywanie raportów z zamknięcia miesiąca,
 • Terminowe tworzenie sprawozdań finansowych według standardów polskich i międzynarodowych,
 • Współpraca z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i innymi specjalistami wewnątrz firmy,
 • Zarządzanie działem księgowości,
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane o profilu ekonomicznym),
 • 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • praktyczna znajomość przepisów podatkowych, w szczególności VAT/CIT,
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizację bieżących zadań,
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
 • chęć zdobywania nowych umiejętności zawodowych,
 • chęć do rozwoju w obszarze związanym z księgowością,
 • czynne prawo jazdy Kat. B.
 • Mile widziane: znajomość systemu IFS Applications, znajomość języka angielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas!

Jeżeli zgadzasz się na to, aby Twoje zgłoszenie było rozpatrywane również podczas przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie w CV również następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Delegate IT Sp. z o.o. i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.“W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@delegate.pl.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Delegate IT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450. Aplikując na wskazane stanowisko, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@delegate.pl.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od przesłania CV.Posiadasz prawo do:żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.