DUPLIKACJA BAZY DANYCH

Administracja systemem IFS Cloud

Zapoznanie się z podstawowymi statusami bazy danych Oracle, wykonywanie procesu duplikacji bazy danych

Najważniejsze infromacje

Przeznaczenie szkolenia:
Szkolenie skierowane do pracowników działów IT, administratorów systemów
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Możliwość samodzielnego nadpisania bazy w środowisku klienta
Wymagania i oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Od uczestników oczekujemy wiedzy praktycznej z zakresu podstawowych funkcjonalności baz danych Oracle, tworzenia podstawowych zapytań SQL (select, update), znajomość obiektów bazy danych (tabele, widoki), obsługa MS Excell, podstawowej znajomości aspektów administracyjnych związanych z systemami IT i serwerami Windows, znajomość narzędzi do obsługi połączeń SSH, podstawowa znajomość poleceń Linux.
Wymagane narzędzia:
Pakiet Microsoft Office, SQL Developer, Putty, WinSCP

Agenda szkolenia

Agenda szkolenia
1) Omówienie ścieżek instalacji baz danych
2) Restart bazy danych
3) Duplikacja bazy danych
4) Kasowanie namespace, tworzenie, rekonfiguracja middle tier server

Gotowy do startu?

Czekamy na Ciebie w Akademii DELEGATE!