your dreams come to life

firma

branża

Produkcja

ROZWIĄZANIE

IFS APPLICATIONS

????

????

KFA armatura

KFA Armatura to producent nowoczesnych rozwiązań z obszaru armatury sanitarnej i grzewczej. Nasza historia sięga roku 1922 r., w którym swoją działalność rozpoczęła Łagiewnicka Fabryka Armatur. Była to produkcja armatury i pokrewnych artykułów w zakresie odlewania metali kolorowych.

W naszej ofercie posiadamy szeroką ofertę baterii łazienkowych i kuchennych, grzejników aluminiowych, a także zaworów i armatury C.O. Kluczowe jest dla nas dostarczanie Klientom komfortowych rozwiązań – wygodnych, innowacyjnych i funkcjonalnych.

decyzja o zmianie
systemu

Mija właśnie 100 lat od powstania firmy KFA Armatura. Dwadzieścia z nich krakowski producent grzejników oraz armatury wspierany jest przez rozwiązania IFS. Przed dwoma laty zapadła decyzja o przemodelowaniu procesów biznesowych oraz wsparciu nowej rzeczywistości kolejną wersją systemu IFS Applications. Analizie poddano również rozwiązania informatyczne zintegrowane z platformą IFS. Nie mniej ważne było również automatyzowanie procesów tak, aby eliminować konieczność generowania papierowej dokumentacji. KFA Armatura wybrała do tego zadania specjalistów z DELEGATE IT.

nowa
rzeczywistość

Jednym z wyzwań tego wdrożenia było zautomatyzowanie procesów. Wiele z nich w efekcie przeprowadzonej restrukturyzacji coraz mniej przystawało do nowej rzeczywistości. Pomimo faktu, że firma od wielu lat wykorzystywała kolejne wersje systemu IFS Applications zapadła decyzja, aby we współpracy z konsultantami DELEGATE IT dokonać gruntownej analizy zastanej rzeczywistości. Podsumowaniem tych prac był dokument agregujący wszystkie wnioski w jednym miejscu.

cele projektu

krytyczne cele

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipcing elit off sedllo eiusmo.

pozostałe cele

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipcing elit off sedllo eiusmo.

największe wyzwania
produkcja oraz technologie

Kluczowym wymogiem tego projektu było objęcie systemem obszarów produkcji oraz technologii. Zapadła decyzja o dwuetapowym podejściu do tego wyzwania. W pierwszej kolejności do funkcjonalności IFS Applications dostęp zyskał dział technologii, a następnie uruchomione zostało raportowanie produkcji. Był to jeden z krytycznych momentów tego projektu – poprawne raportowanie produkcji przekładało się bezpośrednio na realizację procesów sprzedażowych.

"

it manager | kfa

Teresa Maślanka

Wyjątkowa mobilizacja wszyscy użytkowników funkcjonalności produkcyjnej pozwoliła nam przejść ten trudny etap wdrożenia. Niebagatelne znaczenia miało tutaj wsparcie firmy DELEGATE IT – prowadzone były liczne szkolenia, a przedstawiciele firmy udzielali nam pomocy nawet w godzinach nocnych, ponieważ produkcję realizujemy w modelu 24-godzinnym. Dzięki temu dość sprawnie przenieśliśmy się w zupełnie nową dla nas rzeczywistość, czyli dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

migracja
magazynów

Odmiennego podejścia wymagał obszar magazynowy, tutaj firma korzystała z oprogramowania dedykowanego. Konieczne więc było zaprojektowanie modelu, który pozwoliłby na przeniesienie procesów wcześniej opracowanych w tym oprogramowaniu do IFS Applications. W efekcie możemy korzystać ze spójności danych, a własny zespół odpowiedzialny za korzystanie z systemu samodzielnie opracowuje kolejne rozwiązania w ramach modułu magazynowego.

rewolucja
w finansach

Zwieńczeniem projektu stało się wdrożenie rozwiązań finansowo-księgowych. Jedną z największych korzyści było automatyczne rozliczanie kosztów. Mimo, że firma od lat korzystała z oprogramowanie IFS, dopiero w trakcie wdrożenia wersji Applications 10  udało się uruchomić tę funkcjonalność. Właśnie przejście na obecną wersję systemu był okazją do bardzo szerokiej rewolucji w zarządzaniu tym obszarem – nastąpił przegląd wszystkich słowników oraz parametrów, nastąpiła zmiana planów kont księgowych.

automatyzacja
obiegu dokumentów

Zwieńczeniem projektu stało się wdrożenie rozwiązań finansowo-księgowych. Jedną z największych korzyści było automatyczne rozliczanie kosztów. Mimo, że firma od lat korzystała z oprogramowanie IFS, dopiero w trakcie wdrożenia wersji Applications 10  udało się uruchomić tę funkcjonalność. Właśnie przejście na obecną wersję systemu był okazją do bardzo szerokiej rewolucji w zarządzaniu tym obszarem – nastąpił przegląd wszystkich słowników oraz parametrów, nastąpiła zmiana planów kont księgowych.

KAMIENIE MILOWE WDROŻENIA

MAJ 2021

Początek wdrożenia

LIPIEC 2021

Początek wdrożenia

WRZESIEŃ 2021

Początek wdrożenia

GRUDZIEŃ 2021

Początek wdrożenia

LUTY 2022

Początek wdrożenia

"

prezes zarządu |delegate it

Robert Szydłowski

Jednym z naszych priorytetów w trakcie każdego wdrożenia jest przekazanie jak największego zasobu wiedzy o systemie. Dodatkowym sukcesem jest dla nas wysoki poziom kompetencji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sytemu po stronie Klienta po jego uruchomieniu. Chcemy wtedy pełnić jedynie rolę eksperta, który wspomaga w wyjątkowych sytuacjach. FKA Armatura to przykład organizacji, która od lat sukcesywnie korzysta z oprogramowania IFS, przechodząc na kolejne wersje platformy Applications w przekonaniu, że przynosi to kolejne wymierne korzyści. Dlatego już teraz wspólnie myślimy o przyszłości, a więc o wersji Cloud, dlatego projekt, który właśnie kończymy realizowany był już ze świadomością tego kolejnego skoku technologicznego. Mogę z pełną świadomością powiedzieć, że FKA Armatura jest w pełni do tego gotowa.

Szerszy_kontekst_IT
LinkedIn
Email
WhatsApp