roboty spawające na linii produkcyjnej

Zarządzanie projektami w firmach produkcyjnych

Idea wykorzystania metodologii zarządzania projektami (ang. Project Management, PM) początkowo zdobyła sobie uznanie w przemyśle lotniczym i budowlanym. Z czasem PM stał zyskiwał popularność w kolejnych branżach, poszukując nowatorskich sposobów wykorzystania od marketingu i planowania wydarzeń po publikacje, technologie informacyjne i przemysł filmowy. W szczególności zwolennicy “zwinnego zarządzania projektami” odcisnęli swoje piętno na branży produkcji oprogramowania oprogramowania, kreatywnej dziedzinie opartej na projektach, w której innowacyjność, szybkość i dokładność są najważniejsze.

Firmy produkcyjne “myślące projektowo”

Nowatorskie podejście do zastosowania metod zarządzania projektami w produkcji wiązało się przekonaniem, że za każdym razem, gdy zmieniamy istniejący proces, tworzymy coś nowego lub podejmujemy jednorazowe przedsięwzięcie, angażujemy się w projekt. Podejście to zakłada, że każda aktywność, której nie tworzą powtarzające się czynności lub transakcje, może być sklasyfikowana jako projekt: unikalne przedsięwzięcie z określonym punktem końcowym, dedykowanym budżetem i specyficznymi wymaganiami jakościowymi. O ile nie miałoby większego sensu poszukiwanie prób utożsamiania produktu z z projektem, o tyle sam proces jego tworzenia, od pomysłu do pudełka, za projekt możemy uznać. W podobny sposób możemy podejść do procesów inwestycyjnych, budowy nowego obiektu.

Co w przypadku produkcji może być projektem?

Projekty produkcyjne mogą obejmować stworzenie fizycznego produktu lub komponentu. Na tak rozumiane projekty składa się zazwyczaj wiele etapów, takich jak planowanie, projektowanie, inżynieria, produkcja, montaż, testowanie i zapewnienie jakości.

Oprócz produktów, projekty produkcyjne są również często związane z rozwojem nowych procesów, technologii i systemów, które mają na celu poprawę procesu produkcji. Tego typu projekty mogą przybierać różne formy, takie jak projektowanie nowego produktu, rozwój linii produkcyjnej, optymalizacja procesu produkcyjnego, a nawet tworzenie nowego zakładu produkcyjnego.

Baner zapraszający do kontaktu

Korzyści z projektowego podejścia w wybranych obszarach produkcji

W dziedzinie produkcji, gdzie organizacje zawsze starają się obniżyć koszty i usprawnić działania, narzędzia i procesy zarządzania projektami mogą być ogromną korzyścią dla projektów w każdej branży i dla firm każdej wielkości. Zalety zarządzania projektami dla projektów produkcyjnych pojawiają się zazwyczaj w takich obszarach, jak:

Zwiększona przejrzystość i efektywność. Projekty produkcyjne często angażują wielu interesariuszy i wiele działów. Dzięki zarządzaniu projektami, zarządzający mogą lepiej zrozumieć postępy projektów, zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, zmniejszyć koszty produkcji i poprawić zadowolenie klientów.

Zmniejszona ilość błędów. Zarządzanie projektami w produkcji pomaga zmniejszyć liczbę błędów poprzez zapewnienie znormalizowanego systemu śledzenia i zarządzania procesami i zadaniami, aby zapewnić, że wszystkie kroki są wykonywane prawidłowo i na czas.

Lepsza współpraca. Zarządzanie projektami umożliwia lepszą współpracę pomiędzy zainteresowanymi stronami poprzez zapewnienie platformy do wymiany danych i komunikacji, co z kolei usprawnia proces podejmowania decyzji.


Ograniczanie kosztów. Firmy mogą zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć wydajność dzięki zarządzaniu projektami, co może poprawić rentowność i zapewnić optymalizację zasobów.

Zapewnienie jakości. Dzięki podejściu projektowemu łatwiej utrzymać standardy jakościowe w całym procesie produkcji. Ogranicza to ryzyko błędów, pozwala podnosić jakość produktu i w efekcie zadowolenie klienta.

Tomasz Janisz, Konsultant Delegate

IFS Applications Zarządzanie Projektami wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom produkcji projektowej – od odpowiedzi na zapytanie ofertowe po obsługę posprzedażną i serwis. Nasze rozwiązanie jest opracowywane w ścisłej współpracy z klientami – takie podejście korzystnie działa na produktywność, zwiększając łatwość obsługi i przejrzystość procesów.

Tomasz JANISZ, Konsultant

IFS Applications Zarządzanie Projektami

Funkcjonalność umożliwia elastyczną kontrolę kosztów, operacji finansowych, ryzyka, czasu i zasobów, z uwzględnieniem dynamiki warunków biznesowych, przyczyniając się do sukcesu projektów produkcyjnych.

  • Kompleksowość rozwiązania od projektowania poprzez zakupy, produkcję, dokumentację, po wysyłkę i sprzedaż
  • Koordynacja działań projektów międzynarodowych, miedzy oddziałowych i wielofirmowych,
  • Szybka obsługa kluczowych zagadnień
  • Kontrola kosztów projektowych i zarządzania ryzykiem
  • Działania naprawcze i prewencyjne
  • Odchylenia od planów (zamówienia, zlecenia produkcyjne, sprzedaż),
  • Koordynacja projektów międzynarodowych, między-oddziałowych,

Udostępnij

Polecamy również: