Jak IFS wykorzystuje Machine Learning? Nowości w IFS Cloud.

W najnowszej wersji IFS Cloud 24R1 wprowadzono szereg innowacyjnych funkcji w obszarze uczenia maszynowego (ML). Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę efektywności i optymalizację zasobów w Twojej organizacji.

Machine Learning Service na Platformie IFS Shared Services

Wprowadzenie usługi ML na platformie IFS Shared Services umożliwia centralizację zasobów, minimalizując redundancję i zwiększając ogólną wydajność operacyjną. Dzięki temu rozwiązaniu:

– Optymalizujemy zużycie zasobów, co przyczynia się do redukcji kosztów.

– Zapewniamy elastyczność i skalowalność infrastruktury ML.

– Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju IFS poprzez efektywne zarządzanie zasobami.

IFS.ai Copilot: Poprawa Doświadczenia Użytkownika

 

IFS.ai Copilot to nowa funkcja asystenta AI, która:

– Umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji oraz dokumentacji IFS Cloud.

– Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego, aby uprościć skomplikowane procesy pracy.

– Działa jako inteligentny interfejs, poprawiając produktywność i redukując złożoność operacyjną.

 

IFS.ai RAG Service: Architektura i Zastosowanie

 

IFS.ai RAG (Retrieval-Augmented Generation) Service to usługa AI, która:

– Poprawia wydajność aplikacji bazujących na dużych modelach językowych (LLM).

– Wykorzystuje zewnętrzną bazę wiedzy do kontekstowego wzbogacania odpowiedzi generowanych przez modele LLM.

– Zapewnia wiarygodne i lepiej dopasowane odpowiedzi, jednocześnie minimalizując ryzyko tzw. „halucynacji” AI.

 

Strona „Machine Learning Models” – Status Trenowania

 

Nowa strona „Machine Learning Models” oferuje:

– Prosty interfejs do trenowania, retrenowania i aktywowania modeli ML.

– Ulepszony sposób prezentacji statusu trenowania, który teraz pokazuje liczbę zakończonych i trwających pipeline’ów, co ułatwia monitorowanie postępów.

 

Strona „Machine Learning Configurations” – Konfiguracja DEFAULT

 

W odpowiedzi na potrzeby bezpieczeństwa i uproszczenia operacji, od wersji 24R1:

– Wszystkie konfiguracje ML są standardowo ustawione na „DEFAULT”, co zapewnia spójność i bezpieczeństwo.

– Użytkownicy mogą testować połączenia za pomocą przycisku „Test Connection”, co pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów.

 

Strona „ML Data Service Configuration” – Maskowane Pola

 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych:

– Wprowadzono maskowanie pól takich jak Tenant ID, Client ID i Client Secret.

– Strona umożliwia łatwe konfigurowanie i organizowanie danych zewnętrznych, co ułatwia proces trenowania modeli ML.

 

Podsumowanie

 

Najnowsze funkcje w IFS Cloud 24R1 koncentrują się na poprawie efektywności operacyjnej, optymalizacji zasobów oraz zwiększeniu bezpieczeństwa i wygody użytkowników. Dzięki centralizacji usług ML, nowym narzędziom jak IFS.ai Copilot oraz zaawansowanej architekturze IFS.ai RAG Service, IFS Cloud staje się jeszcze bardziej wszechstronnym i potężnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

 

Wdrożenie systemu IFS Cloud 24R1 przez firmę DELEGATE to krok milowy w kierunku optymalizacji operacji biznesowych i zwiększenia efektywności dzięki zaawansowanym technologiom uczenia maszynowego. Dzięki centralizacji usług ML, usprawnieniom w zarządzaniu modelami ML oraz zwiększeniu bezpieczeństwa danych, DELEGATE umacnia swoją pozycję jako lidera w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań IT.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wdrożenia systemu IFS i jak możemy pomóc w transformacji cyfrowej Twojej firmy.

Udostępnij:

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem danych osobowych jest Delegate IT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450. Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Tobą i w celu, dla którego zostały nam udostępnione – przygotowanie oferty, odpowiedzi na zapytanie, sporządzenie umowy. Więcej informacji znajdziecie w Polityce prywatności. 

Więcej informacji: