Roll out systemu ERP

schemat izometryczny symbolizujący system informatyczny

Roll out systemu ERP czyli proces przenoszenia modeli na bazie jednego, wspólnego środowiska lub indywidualne modelowanie przy zachowaniu pełnej integracji sprawia, że zarządzający stają dziś przed licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest optymalizacja samego procesu zmiany, która zawsze jest dla organizacji sporym wyzwaniem.

Co składa się na udane wdrożenie ERP?

ludzie dyskutujący nad dokumentami

Udane wdrożenie ERP staje się kluczowym czynnikiem w osiągnięciu pożądanych rezultatów. Źle przeprowadzone wdrożenie może prowadzić do opóźnień, wzrostu kosztów, a nawet braku osiągnięcia oczekiwanych korzyści.